Steun onze teams

Jullie kunnen onze “Wiekevorst tegen Kanker” teams steunen door een gift te storten op het rekeningnummer van “Kom op tegen Kanker” BE14 7331 9999 9983 of 733-1999999-83 met vermelding van "GIFT" (belangrijk!) en de negencijferige code van ons team: 170 181 771. Elke gift vanaf €40 is fiscaal aftrekbaar. Jullie ontvangen dit attest rechtstreeks van “Kom op tegen Kanker”.

Belangrijk om weten is dat het rekeningnummer een gesloten rekening is en enkel toebehoort aan “Kom op tegen Kanker”. Enkel zij kunnen geld afhalen van deze rekening. Jullie zijn dus 100% zeker dat jullie geld goed wordt besteed!

Wensen jullie op de hoogte te blijven van wat onze teams reeds hebben binnengehaald? Ga naar www.1000km.be, “steun onze teams” (teamoverzicht).